AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Μουσείου

Μουσείο Κλασσικού και Ιστορικού Αυτοκινήτου: Ζητείται Λειτουργός Μουσείου – Λεμεσός

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής μάρκετιγκ για προσέλκυση νέων επισκεπτών
 • Προβολή του Μουσείου στα κοινωνικά δίκτυα και ενημέρωση της ιστοσελίδας του καθημερινά
 • Υποδοχή και ξενάγηση ομάδων επισκεπτών
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων εντός και εκτός του Μουσείου
 • Γενικά γραφειακά καθήκοντα και αλληλογραφία
 • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα και ευθύνες προκύψουν για τις ανάγκες του Μουσείου.

Προσόντα και Εμπειρία

 • Εμπειρία στον τομέα του Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή ικανότητα πραγματοποίησης παρουσιάσεων σε κοινό
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point, Photoshop, Internet)
 • Γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Μέρες και ώρες εργασίας: Πενθήμερη εργασία περιλαμβανομένου ενός Σαββάτου ή Κυριακής εκ περιτροπής

Μισθός: αναλόγως προσόντων και εμπειρίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με αντίγραφα των ακαδημαϊκών τους προσόντων και της εργασιακής τους εμπειρίας στο cyprusmotormuseum@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”