AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακή/ός Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών

Charis Georgiou Insurance & Consultant: Ζητείται Γραμματειακή/ός Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών – Λεμεσός

Η ασφαλιστική εταιρεία “Charis Georgiou Insurance & Consultant”  μέσα στα πλαίσια ανάπτυξής της με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς της ασφάλισης, επιθυμεί να προσλάβει ικανό και δραστήριο στέλεχος για τη θέση της Γραμματικής/ου Λειτουργού Εξυπηρέτησης Πελατών.

Απαιτούμενα Προσόντα & Ικανότητες

 • Κάτοχος πτυχίου γραμματειακών σπουδών ή σε άλλο συναφή κλάδο
 • Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ECDL)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστο 1 χρόνο εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Γνώση του ασφαλιστικού τομέα θα θωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα και προθυμία

Βασικά καθήκοντα

 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών και διαμεσολαβητών
 • Έκδοση και διεκπεραίωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Έκδοση τροποποιήσεων και ακυρώσεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 • Επικοινωνία και συντονισμός με τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας
 • Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων του/της ανατεθούν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: harisgeorgiou@hotmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 αναγράφοντας τον κωδικό OA2019.

Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA