AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ προκηρύσσει μια (1) θέση Τεχνικού Εργαστηρίου / Αντικαταστάτη Τεχνικού Εργαστηρίου Βάρδιας.

Οι ανάγκες της θέσης περιλαμβάνουν καθήκοντα τα οποία κατανέμονται σε τρεις εργαστηριακούς τομείς:

 1. Εργαστήριο Ελέγχου Παραγωγής
 2. Εργαστήριο Φυσικών Δοκιμών
 3. Εργαστήριο Σκυροδέματος

και ορίζονται ως εξής:

 1. Εκτέλεση φυσικών δοκιμών αμμοκονιάματος τσιμέντου (κατασκευή δοκιμίων, προσδιορισμός ροής και κάθισης και πραγματοποίηση δοκιμών κάμψης και θραύσης, προσδιορισμός κανονικής συνεκτικότητας, χρόνου πήξης και διόγκωσης πάστας τσιμέντου)
 2. Εκτέλεση φυσικών δοκιμών σκυροδέματος (κατασκευή κύβων και πραγματοποίηση δοκιμών θραύσης)
 3. Διεξαγωγή τακτικών και μη, αναλύσεων ρουτίνας σε δείγματα κατά την παραγωγική διαδικασία, σε πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα, συμβατικά και εναλλακτικά καύσιμα κ.α. (κοκκομετρήσεις, προσδιορισμοί υγρασίας σε πρώτες ύλες και καύσιμα, προετοιμασία και ανάλυση δειγμάτων με την τεχνική XRF και XRD, προσδιορισμός λευκότητας λευκού τσιμέντου, προσδιορισμός απώλειας πύρωσης κ.α.)
 4. Δειγματοληψίες clinker, τσιμέντου και καυσίμων
 5. Άλεση δειγμάτων
 6. Συμπλήρωση δελτίων αναφοράς και ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής δεδομένων με τα αποτελέσματα των δοκιμών
 7. Εργασία σε καθεστώς βάρδιας ως αντικαταστάτης Τεχνικού Εργαστηρίου Βάρδιας
 8. Έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε νέα καθήκοντα που ανατίθενται ή σε αλλαγή της αναμενόμενης ροής εργασίας
 9. Εφαρμογή καθηκόντων σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, τις προκύπτουσες ανάγκες, τις οδηγίες των προϊσταμένων και τις διαδικασίες του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης

Απαιτήσεις θέσης:

– Απόφοιτος Λυκείου / Τεχνικής Σχολής

– Βασική γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

– Ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, συνέπεια, προσαρμοστικότητα και ευελιξία

– Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης

– Πρόθυμος για εκμάθηση νέων δεξιοτήτων

– Προσοχή στη λεπτομέρεια

Παρακαλούμε όπως, οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@vassiliko.com αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό θέσης 461/2019HR – ANERGOSJOBS.COM, μέχρι τις 18 Ιουνίου, 2019.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA