AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΗΜΟΣΝΕΤ: Ζητείται Υπάλληλος Γραφείου

ΔΗΜΟΣΝΕΤ: Ζητείται Υπάλληλος Γραφείου – Λευκωσία

Η εταιρεία ΔΗΜΟΣΝΕΤ ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο γραφείου μερικής απασχόλησης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Εμπειρία 2 χρόνων
  • Άριστη γνώση MS Office
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: mk@dimosnet.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310486263