AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γενικός Διευθυντής

G.A.P. Vassilopoulos Group: Ζητείται Γενικός Διευθυντής – Λευκωσία

Η Boomertel μέλος του Ομίλου G.A.P Vassilopoulos Group, ασχολείται με λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Διαθέτει το πρώτο πιστοποιημένο Σημείο Πρόσβασης, στο δίκτυο PEPPOL, μέσω του οποίου διακινούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Ζητούμε για άμεση πρόσληψη άτομο για τη θέση Γενικού Διευθυντή .

Καθήκοντα

  • Διεύθυνση και Εκπροσώπηση της εταιρείας
  • Οργάνωση και στελέχωση της εταιρείας
  • Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας
  • Απευθείας επικοινωνία με δυνητικούς πελάτες

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Κάτοχος Πανεπιστημιακού πτυχίου
  • Πολύ καλή γνώση της κυπριακής αγοράς, ειδικά του λιανικού εμπορίου
  • Καλή γνώση τεχνολογιών πληροφορικής
  • Ικανότητα στις παρουσιάσεις και πωλήσεις
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Office / Word / Excel / PowerPoint)

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gapgrouprecruitment.com/  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA