AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριου

Petraland Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθηκάριου – Λεμεσός

Απαραίτητα προσόντα
  • Ηλικία έως  30 (θα ενταχθεί σε πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού)
  • Άτομο Συνεργάσιμο και με ευχάριστη Προσωπικότητα
Αρμοδιότητες
  • Επίβλεψη και διαχείριση αποθήκης
  • Παραλαβές και αποστολές προϊόντων
  • Διαχείριση στοκ
  • Άλλες καθημερινές εργασίες βάση αναγκών
  • Συμπεριλαμβάνετε χειρωνακτική εργασία
Προοπτική
  • Άρτια εκπαίδευση
  • Προοπτική ανέλιξης εντός του οργανογράμματος της εταιρείας
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, να αποστέλλονται βιογραφικά στη εταιρεία PETRALAND στο email: info@petraland.com