AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

CSR Cyprus: Θέση Εργασίας

Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus): Θέση Διοικητικού Λειτουργού – Λευκωσία

Το CSR Cyprus αναζητά ένα (1) Διοικητικό Λειτουργό για άμεση πλήρη απασχόληση. Το CSR Cyprus αποτελεί το εθνικό επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Κύριος σκοπός του Δικτύου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της ΕΚΕ και η προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι ανάγκες της θέσης περιλαμβάνουν καθήκοντα όπως

 • Διοικητική Υποστήριξη του Προέδρου του Συνδέσμου
 • Προετοιμασία εκθέσεων προόδου και διαφόρων αναφορών προς το ΔΣ
 • Προετοιμασία των Πρακτικών του ΔΣ
 • Επαφή και επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ
 • Ευθύνη για όλη τη διοικητική λειτουργία του Συνδέσμου (επαφή με μέλη και ενημέρωσή τους για θέματα που τους αφορούν, εξεύρεση νέων μελών, πληρωμές, κτλ.)
 • Ευθύνη για τη διαχείριση της προβολής του συνδέσμου (τροφοδότηση του web site, social media, κτλ.)
 • Επικοινωνία και επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία, Δημόσιες Αρχές και φορείς
 • Οργάνωση ενεργειών προβολής του Συνδέσμου
 • Οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδεύσεων
 • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων του Συνδέσμου, emails, εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Τήρηση πρωτοκόλλου και γενικού αρχείου
 • Εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσόμενων με τον Σύνδεσμο
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιτυχή ολοκλήρωση των θεμάτων που του ανατίθενται
 • Επαφή με CSR Europe & CSR Hellas
 • Διάφορες έρευνες σε θέματα ΕΚΕ σε Τοπικό αλλά και Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Απαιτήσεις θέσης

 • Πτυχίο Κολλεγίου ή Πανεπιστημίου στις Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία / Διοίκηση Επιχειρήσεων / Marketing / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Προηγούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους φορείς
 • Δυναμική προσωπικότητα με επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, προσήλωση στην επίτευξη στόχων, οργανωτικότητα , ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματισμό
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Ικανότητα διαχείρισης διάφορων εργασιών ταυτοχρόνως και εργασίας υπό πίεση
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες (συνεργασία, ομαδικό πνεύμα κλπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο info@csrcyprus.org.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη για τη Θέση Διοικητικού Λειτουργού, έως τις 30/6/2019.

Το CSR Cyprus εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.
Πληροφορίες: Γιώργος Χατζηκαλλής, τηλ.: 22 665102