AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Peletico: Θέση Εργασίας

Peletico: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Ο Όμιλος Εταιρειών ΠΕΛΕΤΙΚΟ ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση  του Οδηγού/Διανομέα, με έδρα τη Λευκωσία, για μεταφορά και παράδοση εμπορευμάτων Παγκύπρια.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδηγού.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα.
  • Καλή γνώση του οδικού δικτύου Παγκύπρια.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλιών.
  • Απαλλαγμένος στρατιωτικών υποχρεώσεων.
  • Κάτοχος άδειας ADR θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmina@peletico.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 21 Ιουνίου 2019

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA