AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο

Θέσεις Εργασίας στο Δημόσιο

Λειτουργός Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (6 Θέσεις) Προθεσμία: 28/06/2019 Περισσότερα εδώ
Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (8 Θέσεις) Προθεσμία: 28/06/2019 Περισσότερα εδώ
Δικαστικός Επιδότης, Δικαστική Υπηρεσία (11 Θέσεις) Προθεσμία: 28/06/2019 Περισσότερα εδώ
Πρώτος Λειτουργός Υδάτων, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων (1 Θέση) Προθεσμία: 28/06/2019 Περισσότερα εδώ
Στενογράφος Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία (17 Θέσεις) Προθεσμία: 28/06/2019 Περισσότερα εδώ
Λειτουργός Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (2 Θέσεις) Προθεσμία: 28/06/2019 Περισσότερα εδώ
Χειριστής Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών (3 Θέσεις) Προθεσμία: 28/06/2019 Περισσότερα εδώ
Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων (4 Θέσεις) Προθεσμία: 21/06/2019 Περισσότερα εδώ
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μεταλλείων (1 Θέση) Προθεσμία: 21/06/2019 Περισσότερα εδώ
Κτηματολογικός Γραφέας, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (44 Θέσεις) Προθεσμία: 21/06/2019 Περισσότερα εδώ

Περισσότερες θέσεις εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA