AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νηπιαγωγός για Κοινοτικό Νηπιαγωγείο

Ζητείται Νηπιαγωγός για Κοινοτικό Νηπιαγωγείο – Λευκωσία

Ο Σύνδεσμος Γονέων Α’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ως εξής:

ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (25 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13:00-18:00.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη θέση ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ, πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος / Πτυχίου Νηπιαγωγού.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου, Γέρι και στο τηλέφωνο 99499486.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Γερίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 στις 12:30 μ.μ.