AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Καμαριέρες

Ξενοδοχείο Kissos: Ζητούνται Καμαριέρες – Πάφος

Ζητούνται καμαριέρες για το ξενοδοχείο Kissos.
Τηλέφωνο: 26936111
email: kissos@kissos.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”