AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Elia Elikos Architects & Engineers Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Elia Elikos Architects & Engineers Ltd στη Λεμεσό, ζητά να προσλάβει γραμματέα με πείρα τουλάχιστον 5χρόνια.

Καθήκοντα

 • Λήψη και διαβίβαση τηλεφωνημάτων
 • Υποδοχή πελατών
 • Δακτυλογράφηση επιστολών/εκθέσεων/καταστάσεων
 • Αρχειοθέτηση
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προσόντα

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση, τουλάχιστον 5 χρόνια
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα
 • Εμπειρία Λογιστηρίου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Ώρες γραφείου: 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλούμε να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: elikos@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 
Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο: 25818982.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA