AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Αιτήσεις για την πρόσληψη καθηγητών στη Μουσική Σχολή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου δέχεται το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, το Ίδρυμα της ΣΟΚ αναζητεί διδακτικό προσωπικό για για τα πιο κάτω όργανα:

 • Βιολί
 • Βιόλα
 • Βιολοντσέλο
 • Κοντραμπάσο
 • Κλαρινέτο
 • Φλάουτο
 • Φαγκότο
 • Όμποε
 • Τρομπέτα
 • Τρομπόνι
 • Τούμπα
 • Γαλλικό Κόρνο
 • Τύμπανα / Κρουστά
 • Διδασκαλία και διεύθυνση μπάντας
 • Συνοδείες πιάνου

Περισσότερα εδώ

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άτομα τα οποία έχουν άδεια εργασίας σε χώρες μέλη.

Ημερομηνία διεξαγωγής ακρόασης: Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 (κατόπιν εξέτασης των βιογραφικών)

Χώρος διεξαγωγής ακρόασης: Λύκειο Ακροπόλεως, Λεωφόρος Ακροπόλεως 10, 2006 Στρόβολος

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίτυπα πτυχίων και διπλωμάτων
 3. Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου (www.cyso.org.cy)
 4. Οπτικοακουστικό υλικό με δείγμα μουσικής εκτέλεσης από τον υποψήφιο

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA