AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

27 θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

27 θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου – Λευκωσία

  • ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Περισσότερα εδώ
  • ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Περισσότερα εδώ
  • MIA (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ Περισσότερα εδώ
  • MIA (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ/ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Περισσότερα εδώ
  • MIA (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Περισσότερα εδώ
  • MIA (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Περισσότερα εδώ
  • ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Περισσότερα εδώ

Kαταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00

Περισσότερα εδώ