Monday , 17 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής

Agapinor Hotel: Ζητείται νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής – Πάφος

Ζητείται νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής με μερικές γνώσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η απασχόληση είναι νυχτερινή  βάρδια με  κάποιες αφίξεις και αναχωρήσεις  Τουριστών καθώς και την παρακολούθηση του χώρο υποδοχής.

Απαραίτητη  γνώση της  αγγλικής και ελληνικής  γλώσσας, , γνώση της  ρωσική γλώσσας θα ήταν ένα πρόσθετο πλεονέκτημα.

Προσφέρεται γεύμα στην  βάρδια και το συμβόλαιο εργασίας είναι τουλάχιστον 1 έτος και προσφέρονται 18 ημερολογιακές ημέρες ετησίως διακοπές.

Αιτήσεις από αιτούντες άνω των εξήντα είναι επίσης ευπρόσδεκτες.

Μόνο επιτυχημένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για συνέντευξη.

Agapinor Hotel

Τηλέφωνο 26 933926

Email: agapinorhotel@cytanet.com.cy