Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

MSP Business Coaching & MORE: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Κύρια Καθήκοντα:

 • Οργάνωση, Διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του γραφείου
 • Παροχή Βοήθειας στην εκτέλεση της εργασίας εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις δραστηριότητες και λειτουργίες της MSP BUSINESS COACHING.
 • Γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα
 • Υποδοχή, τηλεφωνική εξυπηρέτηση και χειρισμός τηλεφωνικού κέντρου
 • Ετοιμασία αποστολής υλικού και αλληλογραφίας, χειρισμός internet και Social Media
 • Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαλέξεων και συνεδρίων της MSP BUSINESS COACHING.
 • Χειρισμός μηνυμάτων  και διατήρηση αρχείου αλληλογραφίας
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών ή κάτοχος τίτλου σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Δημόσιες Σχέσεις ή άλλο συναφή κλάδο
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άδεια Οδήγησης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Οργανωτικές Ικανότητες, πρωτοβουλία, ομαδικότητα και διαπροσωπικές σχέσεις
Αναγκαίες Δεξιότητες:
 • Άριστη γνώση Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Outlook
 • Πείρα στη σύνθεση Επιστολών και άλλων επίσημων εγγράφων
 • Ενδιαφέρον στο χώρο της εκπαίδευσης
 • Ευχάριστος χαρακτήρας με επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση χειρισμού των Social Media
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση panmoyseos@mspbusinesscoaching.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA