Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

Folli Follie Group CY: Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Λευκωσία

Job Qualifications:

 • ACCA qualification or attending the final papers of the qualification
 • Minimum of 3 years’ experience in an accounting department
 • Very good knowledge in Microsoft Excel
 • Fluent in Greek & English
 • Pleasant personality, professionalism, ability to work with a team and, when necessary, to work under strict reporting deadlines
 • Knowledge of accounting software
 • Business analysis knowledge will be considered as advantage

Main Duties:

 • Record transactions in the accounting software
 • Assist and support in the monthly financial reporting
 • Perform Monthly Reconciliations (Bank, Debtors, Creditors)
 • Assist in Payroll Preparation
 • Make payments to suppliers
 • Assist in debtors’ collections

The company offers a competitive package including medical insurance.

All applicants should send their CV to ftambala@ffgroup.gr quoting:”ANERGOSJOBS.COM”

FF Group είναι ένας όμιλος που δραστηριοποιείται στο χώρο του κοσμήματος, καλλυντικών και μόδας.

Λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασής μας, επιθυμούμε να προσλάβουμε έναν έμπειρο λογιστή/τρια για τα κεντρικά γραφεία μας στην Λευκωσία:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος ACCA ή στην διαδικασία εξέτασης των τελικών γραπτών
 • Τριετή πείρα τουλάχιστον σε παρόμοια θέση.
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με επαγγελματισμό, ικανότητα ομαδικής εργασίας κι όταν χρειάζεται να μπορεί να εργαστεί κάτω από απαιτητικές κι αυστηρές προθεσμίες
 • Γνώση λογιστικού προγράμματος
 • Γνώση επιχειρηματικής ανάλυσης θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Καταχώριση εγγραφών σε λογιστικό σύστημα
 • Προετοιμασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Μηνιαίες συμφιλιώσεις λογαριασμών (τράπεζες, χρεώστες, πιστωτές)
 • Χειρισμός μισθοδοσίας υπαλλήλων
 • Πληρωμές πιστωτών
 • Επίβλεψη χρεωστών και είσπραξη υπολοίπων

Η εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο συμπεριλαμβανομένου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο ftambala@ffgroup.gr quoting:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA