Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Mediterranean Hospital of Cyprus: Ζητείται Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού – Λεμεσός

Περιγραφή Θέσης : Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού REF: HR112018

To άτομο που θα προσληφθεί θα συμμετέχει στα πιο κάτω :

 • Διαδικασία Εξεύρεσης και Επιλογής Προσωπικού
 • Διαδικασία τερματισμού εργασίας
 • Διαδικασία αδειών ( ετήσιων, εκπαιδευτικών, αδειών μητρότητας)
 • Διαδικασία Αξιολογήσεων
 • Διαχείριση και Έλεγχος της Μισθοδοσίας
 • Έλεγχος Προγραμμάτων των διαφόρων τμημάτων
 • Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού τμημάτων
 • Παρακολούθηση συστήματος εισόδου / εξόδου προσωπικού
 • Τροποποίηση υφιστάμενων και εισαγωγή νέων διαδικασιών
 • Παροχή καθημερινής διοικητικής υποστήριξης του προσωπικού και των Διευθυντών των τμημάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα & Ικανότητες:

 • Κάτοχος Πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευγένεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@medihospital.com.cy αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (REF: HR112018) μέχρι τις 20/11/2018

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA