Ζητείται δασκάλα/ος για κατοίκον καθημερινό διάβασμα σε παιδί 5ης δημοτικού προτιμότερο μεταξύ 2-3 μμ, στο Γέρι.