• Πολύ καλή γνώση των προϊόντων.
  • Επαγγελματική συμπεριφορά με ομαδικό πνεύμα.
  • Απαραίτητη η Ελληνική γλώσσα.
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Ενθουσιασμός και ενδιαφέρον για τη μόδα.
  • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε είδη ένδυσης σε αντίστοιχη θέση.
  • Ευχάριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα με ταλέντο στην πώληση.
  • Προθυμία για εκμάθηση και συνεχής βελτίωση.

Εάν διαθέτετε τα πιο πάνω προσόντα παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας τώρα στο info.jobscy@gmail.com με θέμα “Πωλήτρια/της – anergosjobs”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.