Monday , 17 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Δικηγόρος

Ζητείται Δικηγόρος – Λεμεσός

Η δικηγορική εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Δ.Ε.Π.Ε με έδρα την Λεμεσό ζητεί για άμεση πρόσληψη Δικηγόρο.

Προσόντα:

  • Πτυχίο Νομικής
  • Τουλάχιστον 1 χρόνο πείρα στην άσκηση δικηγορίας ενώπιον Δικαστηρίων

Καθήκοντα:

  • Σύνταξη δικογράφων, συμβάσεων και άλλων νομικών εγγράφων
  • Επαρκής ταχύτητα για ταυτόχρονη διεκπεραίωση οποιονδήποτε εργασιών εντός και εκτός γραφείου
  • Επικοινωνία και συναντήσεις με πελάτες και αντιδίκους

Κάθε αίτηση, με το βιογραφικό σημείωμα, θα τυγχάνει απόλυτης εμπιστευτικότητας.

Για πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε

στο τηλέφωνο 25 347 047 (ώρες γραφείου) ή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση michaelides.panteli@gmail.com με ένδειξη:”anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA