Sunday , 16 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

DBSL Design & Building Solutions: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στον κλάδο Πολιτικών Μηχανικών
  • Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτικών Μηχανικών Ε.Τ.Ε.Κ.
  • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε οικοδομικά έργα / μεταλλικές κατοικίες
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  • Επίβλεψη εργοταξίων
  • Συντονισμός στην εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών
  • Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων εταιρείας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα πιο πάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dbsldesign.com με τίτλο:”anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA