Η Εταιρεία Σιδηρουργείον Α. Λεοντίου Λτδ ζητά για άμεση πρόσληψη:
1. Συγκολλητή
2. Άτομο για γυψοσανίδα και
3. Εργάτη
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κον. Λεοντή Λεοντίου τηλ. 99896918.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA