Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου

PKF/ATCO Limited: Ζητείται Υπεύθυνος/η Λογιστηρίου – Λευκωσία

Ενεργώντας εκ μέρους πελάτη μας, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα εργοληπτικών εργασιών & ανάπτυξης γης, δεχόμαστε αιτήσεις για άμεση πλήρωση της πιο κάτω θέσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Απαιτούμενα προσόντα

Ελάχιστη προηγούμενη πείρα 2 χρόνων. Πείρα στον ίδιο τομέα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής ή άλλο ανάλογο προσόν
Οργανωτικές ικανότητες
Ικανότητα επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και πείρα σε μηχανογραφημένα λογιστικά συστήματα

Καθήκοντα

Καταχώρηση τιμολογίων εξόδων ανά έργο
Καταχώρηση συμβολαίων πωλήσεων
Ετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ
Συμφιλίωση τραπεζικών λογαριασμών και προμηθευτών
Γενική οργάνωση και συντονισμός όλων των λειτουργιών του λογιστηρίου

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών σύμφωνα με τα προσόντα και την πείρα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email

panayiota.paphiti@pkf-nic.com με τίτλο:”anergosjobs.com”
ή στο fax 22 339866.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν της δέουσας εμπιστευτικότητας.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA