Thursday , 24 January 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ δέχεται αιτήσεις για τη θέση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.  Κύριος ρόλος του Υπεύθυνου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής προβολή του φιλανθρωπικού του έργου αλλά και η διατήρηση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης στα Κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Ετοιμάζει σχέδια δράσης για τον τομέα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και  προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και  ελέγχει  τις εργασίες  για την εφαρμογή τους.
 • Συμβουλεύει και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα θέματα επικοινωνίας και προβολής των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται.
 • Διατηρεί  και ενδυναμώνει τις σχέσεις του Συνδέσμου με υφιστάμενους υποστηρικτές/ χορηγούς καθώς και αναγνωρίζει  και αξιοποιεί ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργασίας με πιθανούς νέους χορηγούς
 • Αναλαμβάνει  τον προγραμματισμό, συντονισμό, διοργάνωση  και προώθηση δραστηριοτήτων με στόχο  την προβολή του έργου του Συνδέσμου και την άντληση οικονομικών πόρων σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς και Επιτροπές του Συνδέσμου.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα, σε συνεργασία  με τους αρμόδιους λειτουργούς και Επιτροπές του Συνδέσμου,  και εισηγείται νέους τρόπους εξεύρεσης οικονομικών πόρων και εμπλουτισμού του ετήσιου ημερολογίου εκδηλώσεων σε Παγκύπρια βάση.
 • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και προγράμματα διαφώτισης σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς και Επιτροπές του Συνδέσμου,  με στόχο την  ενημέρωση σε θέματα γύρω από τον καρκίνο.
 • Δημιουργεί και διατηρεί επαφές με  στελέχη των  Μέσων  Μαζικής Επικοινωνίας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την  συνεχή προβολή και προώθηση της εικόνας του Συνδέσμου.
 •  Συντάσσει ανακοινώσεις και δελτία τύπου για δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
 • Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και ετοιμάζει ομιλίες και υλικό για εκπροσώπους του Συνδέσμου με  σκοπό την   ενημέρωση  του  κοινού  για  το  έργο του.
 • Παρακολουθεί  τις σχετικές αναφορές στα ΜΜΕ και ενημερώνει τη Διεύθυνση.
 • Ετοιμάζει το ενημερωτικό υλικό των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου καθώς και ενημερώνει την ιστοσελίδα  και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συνδέσμου.
 • Συνεργάζεται στενά με Διαφημιστικά γραφεία, γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες για τον σχεδιασμό και παραγωγή εκστρατειών και προωθητικού υλικού.
 • Ετοιμάζει εκθέσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα  και εργασίες  του τομέα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Συμβάλλει στις προσπάθειες για  προσέλκυση νέων εθελοντών και να συντονίζει τους εθελοντές, αναλόγως των αναγκών της κάθε εκδήλωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου  ή και Μεταπτυχιακό  στην Επικοινωνία ή Μάρκετινγκ ή Δημόσιες Σχέσεις
 • Τουλάχιστον πέντε χρόνια σχετική πείρα (εμπειρία σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση  της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη  γνώση Η/Υ (MS Office), διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και εχεμύθεια
 • Άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και  ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες, αναλυτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία

Προσφέρεται  πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας. Πληροφορίες όσον αφορά τα καθήκοντα και ευθύνες του Υπευθύνου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (Θέσεις Εργασίας).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν πατώντας ΕΔΩ και να το υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 25 Μαίου 2018, 2018 μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.org.cy, με Fax στο  22 316822  ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΑΝΤIΚΑΡΚIΝIΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308  Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ