Friday , 24 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: 6 Θέσεις Λογιστών

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: 6 Θέσεις Λογιστών – Λευκωσία

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι έξι (6) Λογιστών (Κλ. Α9-Α11-Α12) ορισμένου χρόνου για καθήκοντα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με έδρα τη Λευκωσία.

Οι αιτητές θα πρέπει να είναι Μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Μαΐου 2018.

Για πληροφορίες και Αίτηση πατήστε εδώ