AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών

YSC WOOD N FIRE ART BAKERY LTD: Ζητείται Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών – Λευκωσία

Καθήκοντα

  • Άριστη εξυπηρέτηση πελατών

  • Επικοινωνία με τους πελάτες και ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες μας

  • Τακτοποίηση των προϊόντων στις βιτρίνες, καθαριότητα, ετοιμασία παραγγελιών

  • Ορθή προσωπική υγιεινή

  • Συμμετέχει στην στρατηγική της Εταιρείας

  • Αναλαμβάνει στόχους και συμμετέχει σε ένα πλάνο με προοπτική για ανέλιξη

  • Λειτουργεί ομαδικά με στόχο την αναβαθμισμένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών

  • Είναι μέλος μιας πραγματικής ομάδας με στόχους και προοπτική

Προσόντα:

  • Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Επικοινωνία:

Email: woodnfireartbakery@gmail.com

Post expires at 3:59pm on Saturday December 9th, 2023