AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Οδηγοί για συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων

S.G. Medwaste Treatment: Ζητούνται Οδηγοί για συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων – Λευκωσία

Η εταιρεία S.G. Medwaste Treatment η οποία εδρεύει στην Βιομηχανική Τσερίου, έχει ως δράση της την συλλογή Ιατρικών Αποβλήτων.

Ζητούνται Οδηγοί για συλλογή και μεταφορά Ιατρικών αποβλήτων.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, συνέπεια και υπευθυνότητα

  • Δυναμικός με ομαδικό πνεύμα

Καθήκοντα:

  • Συλλογή και Μεταφορά Ιατρικών αποβλήτων

  • Παραλαβή / φόρτωση / εκφόρτωση

  • Γενικές εργασίες αποθήκης

Επιπρόσθετα προσόντα:

  • Κάτοχος άδειας ADR

  • Κάτοχος επαγγελματικής Άδειας

  • Προηγούμενη πείρα

Email Address: elisavet@medwastecy.com

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA