AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφέας

Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Ζητείται Γραφέας – Λευκωσία

Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι προκηρύσσει θέση Γραφέα με Αγορά Υπηρεσιών

για περίοδο απασχόλησης 1 έτους (01/01/2023 – 31/12/2023) με προοπτική ανανέωσης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης ή/και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

3. Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

6. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

7. Εκτελεί αν χρειαστεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέα.

8. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός του Γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτροπής.

9. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

10. Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

11. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του

12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Διετές Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή Μονοετές Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών και επιτυχία εξετάσεων μαθημάτων Κολεγιακού επιπέδου ή εξετάσεων που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα που καλύπτουν την ύλη του Διετούς Προγράμματος Γραμματειακών Σπουδών

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ελληνική και Αγγλική Δακτυλογραφία Μέσου επιπέδου.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιτύχει – (α) Στην ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

6. Επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) ή επιτυχία  στην εξέταση ICT – EUROPE/KEBE ή άλλο ισότιμο προσόν, το οποίο θα αποτελεί πλεονέκτημα.

7.Διετής πείρα σε γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα.

Απολαβές:

Ο μισθός ανέρχεται στο ποσό των €12.000 το χρόνο.

Στον πιο πάνω μισθό δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε μισθολογικές αυξήσεις, ούτε και 13ος μισθός.

Ωράριο εργασίας: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00 – 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paralympic@cytanet.com.cy ή σε κλειστό φάκελο και να παραδοθούν στα γραφεία της ΚΕΠΕ, Αμφιπόλεως 21, Ολυμπιακό Μέγαρο, Λευκωσία

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψιν μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS