AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός (μισθός €1.200-€1.600)

Envirosafe Technologies LTD: Ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός – Λευκωσία

Η εταιρεία Envirosafe Technologies LTD, με έδρα την βιομηχανική Ιδαλίου ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό, για την
ενίσχυση του τεχνικού τμήματος της εταιρείας. Η εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης συστημάτων νερού, καθώς και καθαρισμού & απολύμανσης δεξαμενών νερού σε Παγκύπρια βάση.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Απαιτείται προηγούμενη εργασιακή πείρα σε συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. συστήματα νερού χρήσης, ψύξης, θέρμανσης κ.ά.).

 • Απαραίτητη γνώση Η/Υ (Microsoft office skills κ.ά.)

 • Μέλος ETEK

 • Άριστη γνώση αγγλικής/ελληνικής γλώσσας

 • Πολύ καλές οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες

 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα

 • Ικανότητα ευελιξίας και αποδοτικότητας υπό πίεση

 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με σκοπό την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.

 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και όγκου εργασιών.

 • Η γνώση AutoCAD 2D/3D και Revit, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 • Άδεια οδηγού

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός και εκτέλεση πλάνου των

  καθημερινών εργασιών.

 • Συντονισμός και εκτέλεση των

  διαδικασιών, σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα, λαμβάνοντας υπόψιν τις

  απαιτήσεις των πελατών και τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας.

 • Επίλυση προβλημάτων και εκτέλεση πολλαπλών εργασιών παράλληλα.

 • Έλεγχος τεχνικού τμήματος και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών ποιότητας της εταιρείας.

 • Εξυπηρέτηση πελατών

 • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε πελάτες και επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Προσφέρονται

 • Πλάνο εκπαίδευσης στην Κύπρο και

  στο εξωτερικό.

 • Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης

 • Μηνιαίος μικτός μισθός €1.200-€1.600 αναλόγως προσόντων και πείρας

 • Εταιρικό αυτοκίνητο για τις ώρες εργασίας

 • Κινητό τηλέφωνο

 • 13ος μισθός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email:
info@envirosafe.com.cy

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS