AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής

MEFAL PUBLIC LTD: Ζητείται Οικονομικός Διευθυντής – Λάρνακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

 • Διαρκής επίγνωση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας και ενέργειες για την πρόληψη προβλημάτων.
 • Οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου της Εταιρείας.
 • Διαμόρφωση και επίβλεψη του πληροφοριακού συστήματος οικονομικών της Εταιρείας.
 • Ετοιμασία περιοδικών οικονομικών καταστάσεων ή άλλων εκθέσεων και υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί τον ετήσιο προϋπολογισμό και διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων της Εταιρείας.
 • Παρακολουθεί και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή διαδικασιών καθημερινής λειτουργίας ανά τμήμα, ώστε να εξυπηρετείται το κεντρικό μοντέλο οικονομικής παρακολούθησης.
 • Έχει την ευθύνη ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη και/ή βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την θέση καθήκοντα δυνατόν να ανατεθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου στη Λογιστική ή άλλο ισότιμο προσόν
 • Εμπειρία σε θέση Διευθυντή Οικονομικών ή σε παρόμοια θέση 5 τουλάχιστον ετών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Επαγγελματικός τίτλος (ACCA, ACA, CPA) και/ή μεταπτυχιακό σε συναφή κλάδο θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα
 • Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη με στρατηγικές ικανότητες
 • Ικανότητα να υλοποιεί επιχειρησιακά σχέδια, να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης απόδοσης και να αξιολογεί την πρόοδο

Απολαβές & ωφελήματα

 Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, περιλαμβανομένου Ταμείου Προνοίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – για υποβολή βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2022 δηλώνοντας το όνομα της θέσης, προς:

E-mail: info@libratum.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Fax: 24366101

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS