AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ: Θέση Εργασίας

Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός στο Τμήμα Αγορών

Η Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ (Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ) με έδρα τη Λευκωσία και παρουσία πέραν των 25 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης:

Καθήκοντα και ευθύνες

 • Τήρηση διαδικασιών έγκρισης προσφορών (λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, έγκριση προσφορών κ.λπ.)
 • Διαπραγμάτευση και παρακολούθηση συμφωνιών αγορών προσφορών φυλλαδίου και μακροχρόνιων προσφορών.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση της Εμπορικής Πολιτικής και προώθησης προϊόντων προσφορών.
 • Συμμετοχή στη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που προωθούνται στις υπεραγορές.
 • Έρευνα αγοράς και παρακολούθηση των επιχειρηματικών εξελίξεων στο χώρο του λιανικού εμπορίου.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακού η Κολλεγίου επιπέδου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή άλλο συναφή κλάδο.
 • 1 χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).
 • Καλή γνώση προγραμμάτων Microsoft Office (Word, Excel)
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη.
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτικότητα και υψηλό πνεύμα συνεργασίας
 • Επιμονή και υπομονή για την επίτευξη στόχων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άντρες)
 • Κάτοχος/η μεταφορικού μέσου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές & Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην Κυρία Κωνσταντίνα Βιολάρι, στο email frontdesk@mascy.net μέχρι τις 15/11/2022.

‘Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με εμπιστευτικότητα.

Η εταιρεία θα ανταποκριθεί μόνο προς του ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS