AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Οργανισμός Salamis: Θέσεις Εργασίας

Οργανισμός Salamis: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

O Οργανισμός Salamis ζητά να προσλάβει προσωπικό για τα γραφεία του στην Λεμεσό για τις πιο κάτω θέσεις:

1. Salamis Shipping Services Ltd

Εξυπηρέτηση Πελατών «Εισαγωγές & Εξαγωγές»

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε συναφή  τομέα τουλάχιστον 3 χρόνια

 • Απόφοιτος ανωτέρας σχολής/πανεπιστημίου στα Ναυτιλιακά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

 • Γνώσεις λιμενικών προγραμμάτων  (PCS, κτλ ) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα

 • Παραλαβή, έκδοση και διαχείριση  εγγράφων

 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών

 • Οποιαδήποτε άλλα γραφειακά καθήκοντα ανατεθούν

2.  Cyprus International Roads Ltd

Διεθνείς Οδικές Μεταφορές/Forwarding

Προσόντα

 • Απόφοιτος  ανωτέρας σχολής

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία στο τομέα των Μεταφορών/Forwarding

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 • Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθήκοντα

 • Οργάνωση φορτίων από/προς Ευρώπη

 • Επικοινωνία με τους αποστολείς και παραλήπτες

 • Συντονισμός με τους οδηγούς

 • Επίβλεψη/έλεγχο των εξόδων των οδηγών

 • Επικοινωνία με τους υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες

Απολαβές/Ωφελήματα

Ο μισθός είναι αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί και ταμείο προνοίας. Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 22/11/2022 στην διεύθυνση c.zographou@salamistours.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS