AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

MSP Ioannou Bros: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Καθήκοντα:

 • Εκτελεί καθημερινά καθήκοντα διοίκησης γραφείου και βοήθειας με διάφορα έργα
 • Διενέργεια βασικών λογιστικών πράξεων
 • Αποστολή τιμολογίων και αποδείξεων σε πελάτες
 • Εργασία μακριά από το γραφείο για θέματα διαχείρισης.
 • Διαχείριση αλληλογραφία, ημερολογίων και ταχυδρομείων.
 • Διατήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων επαφών.
 • Αρχειοθέτηση και σάρωση για διάφορα τμήματα.
 • Λάβετε προσφορές, εταιρικούς λογαριασμούς και εκπτώσεις.
 • Απάντηση σε εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις και εκτροπή τους στα κατάλληλα άτομα.
 • Βοήθεια σε καθήκοντα υποδοχής εκ περιτροπής.
 • Εντοπισμός και βοήθεια στην πρόσληψη άλλων υπηρεσιών προσωπικό στην Κύπρο και αν χρειαστεί διεθνώς.
 • Κανονίστε όπως απαιτείται ταξίδια και διαμονή για τη διεύθυνση και το προσωπικό
 • Διενέργεια έρευνας αγοράς για διάφορα προϊόντα.
 • Γενικά ψώνια και θελήματα για το γραφείο.
 • Διαχειριστείτε και συντονίστε εταιρικές και προσωπικές αγορές.
 • Γενική επίβλεψη καθαριότητας.
 • Ταξιδέψτε όπως απαιτείται σε άλλες τοποθεσίες γραφείων όταν χρειάζεται.
 • Ενεργή συμμετοχή σε ad-hoc έργα.

Προσόντα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτύου
 • Πείρα στην σύνθεση επιστολών και άλλων εγγράφων
 • Διετής τουλάχιστον εμπειρία σε γραφειακά ή σε ανάλογα με τα ζητούμενα καθήκοντα.

Ωφελήματα: Αναλόγως Προσόντων και επαγγελματικής πείρας

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Θα απαντηθούν όσες αιτήσεις προκριθούν στο στάδιο προσωπικής αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως υποβάλλουν την αίτηση τους αποστέλλοντας την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Create@mspioannoubros.com με τίτλο: “anergosjobs.com”  ή να επικοινωνήσουν στο 96523092

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA