AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Πωλητές – Άμεση Απασχόληση (€1.100 καθαρά)

EMC GIORGALLOS HOME CARE SYSTEMS: Ζητούνται Πωλητές – Άμεση Απασχόληση (€1.100 καθαρά) – Λευκωσία και Λάρνακα

Η εταιρεία μας αναζητά υπεύθυνα άτομα για προώθηση των προϊόντων της εταιρείας σε πελάτες.

Προσφέρουμε

  • Θέσεις πλήρους απασχόλησης με σταθερό βασικό μισθό στα €1.100 καθαρά

  • Επιπλέον Bonus επί των πωλήσεων (επιπρόσθετη του βασικού μισθού)

  • Πλήρη εκπαίδευση

  • Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο

Καθήκοντα:

  • Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας σε πελάτες με σκοπό την πώληση

  • Υπευθυνότητα για την ορθή τήρηση των διαδικασιών και των προτύπων της εταιρείας

  • Στοχοθέτηση σε συνεχόμενη βάση με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων

  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της εταιρείας

 Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία στις πωλήσεις καθότι παρέχουμε εκπαίδευση στο προσωπικό μας.

Άδεια οδηγού απαραίτητη

Θα επιλεγούν ΜΟΝΟ Ελληνόφωνα άτομα και άτομα που μπορούν να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ

Η αποστολή βιογραφικού είναι προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Email αποστολής βιογραφικών hr.emcg@gmail.com