AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Νοσηλευτής/ρια

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΜΕΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ: Ζητείται Νοσηλευτής/ρια – Λεμεσός

Γίνεται δεκτή υποβολή αιτήσεων για μόνιμη θέση Νοσηλευτή/ριας στο Ίδρυμα Θεοτόκος-Αμερίκος Αργυρίου.

Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν στη Γενική Νοσηλευτική.

(β) Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών.

(γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (Γενικής Νοσηλευτικής) σε ισχύ.

(δ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής.

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(στ) Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.

(ζ) Διετής τουλάχιστον πείρα στη νοσηλευτική ή /και στη δημοσία υγεία ή κοινοτική νοσηλευτική, θα αποτελεί
πλεονέκτημα.

Ωφελήματα: 13οςμισθός, ταμείο προνοίας.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι 15/11/22theotokosf@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS