AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ: Θέση Εργασίας

Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Το «Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ»,  δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού και Συστημάτων Διαχείρισης.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.B.A)
 • Τουλάχιστον διετής επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση της εργατικής νομοθεσίας (δικαιώματα, υποχρεώσεις κτλ.)
 • Γνώσεις ή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στα Συστήματα Διαχείρισης (ISO), θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Οργανωτικές, ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθήκοντα:

 • Διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου.
 • Συντονίζει και διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης του Οργανισμού βάσει των προτύπων ISO.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων. 

 • Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων, αναλόγως πείρας και προσόντων.
 • 13ος Μισθός
 • Ταμείο Προνοίας μετά τον 1ο χρόνο εργοδότησης
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις μαζί με τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων/πιστοποιητικών θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email hr@melathroneoka.com.cy μέχρι την Παρασκευή  11/11/2022 με θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +357 25872263.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA