AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα”: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γενετικών Παθήσεων “Μοναδικά Χαμόγελα” προκηρύσσει θέση Γραμματειακού Λειτουργού για το Πολυθεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και Παρέμβασης Μοναδικά Χαμόγελα στον Κοτσιάτη με ωράριο 11:30 π.μ. μέχρι 19:30 μ.μ.

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Τίτλο Σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή ή άλλο κλάδο
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραφή και ομιλία)
 • Άριστη γνώση MS Office και ειδικά Outlook και Word
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Εχεμύθεια και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Υπευθυνότητα, ευγένεια και συνέπεια
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητα οργάνωσης και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Γνώση του λογισμικού προγράμματος E-Soft θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Βασικά Καθήκοντα

 • Διαχείριση τηλεφωνημάτων, συντονισμό ραντεβού και προγραμμάτων
 • Υποδοχή και επικοινωνία με γονείς
 • Αρχειοθέτηση και οργάνωση αρχείων
 • Διαχείριση λογιστικών πράξεων (πληρωμές / αποδείξεις) καθώς και προετοιμασία για αποστολή στους λογιστές
 • Ετοιμασία επιστολών
 • Οργάνωση χρονοδιαγράμματος πολυθεματικών συναντήσεων
 • Διαχείριση αποθεμάτων γραφικής ύλης και τοποθέτηση παραγγελιών
 • Διαδικασία διαχείρισης πλατφόρμας ΓΕΣΥ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να καταγράφεται και η κλινική εμπειρία τους.
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή.pdf ή .doc) στο admin@monadikacenter.com.cy  με τίτλο: “anergosjobs.com” το αργότερο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2022.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS