AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Παραγωγής Τροφίμων

Kyprianides & Associates Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Παραγωγής Τροφίμων – Λευκωσία

Ο πελάτης μας

Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων με έδρα τη Λευκωσία, ζητά για άμεση πρόσληψη Υπεύθυνο Παραγωγής για μονάδα παραγωγής τροφίμων.

Κύρια καθήκοντα

 • Η παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας
 • Η οργάνωση και επίβλεψη της παραγωγής και η ανάθεση ευθυνών στους υφιστάμενους
 • Η συνεχής επίβλεψη και εκπαίδευση των υφισταμένων
 • Η βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και η ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Η διασφάλιση της καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού
 • Η εφαρμογή όλων των διαδικασιών ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και ασφάλειας και υγείας στην εργασία στον τομέα ευθύνης του/της

 

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες

 • Πτυχίο/ δίπλωμα ή ισότιμο προσόν στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή σε Επισιτιστικές Τέχνες ή άλλο αντίστοιχο με το αντικείμενο κλάδο
 • Τριετή επαγγελματική πείρα σε παρόμοια θέση στο χώρο των τροφίμων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων
 • Καλή γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Απολαβές και ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αιτήσεις

Για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@kyprianides.com με τη σημείωση «Αίτηση για θέση Υπεύθυνου Παραγωγής – anergosjobs.com».

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS