AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Πάφου: 3 Θέσεις Εργασίας – Πάφος

  1. Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών μονίμων θέσεων Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (κλ.Α8 – Α10 – Α11) ως ακολούθως:

(α) Δύο θέσεων για τη διεκδίκηση των οποίων απαιτούμενο ακαδημαϊκό προσόν είναι ένα από τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3.1 του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. Οι εν λόγω θέσεις είναι δυνατό να αυξηθούν σε τρεις εφόσον εξασφαλιστούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εγκρίσεις /συγκαταθέσεις.

(β) Μίας θέσης για τη διεκδίκηση της οποίας απαιτούμενο ακαδημαϊκό προσόν είναι τα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister – at – Law).

 

2.       Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας και το Πλαίσιο Πλήρωσης των θέσεων/της θέσης από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pafos.org.cy) ή από το Γραφείο Ανθρωπίνου Δημοτικού του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

3.       Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00.

 

4.       Οι ενδιαφερόμενοι που θα διεκδικήσουν θέση και στις δύο κατηγορίες θέσεων της παρούσας προκήρυξης, πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο αίτησης για κάθε θέση, όπου πρέπει να επισυναφθούν αντίγραφα πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων τα οποία ζητούνται μέσω του εν λόγω εντύπου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS