AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται γραμματέας

Ζητείται γραμματέας – Πάφος

Ζητείται γραμματέας στο κέντρο της Πάφου για διαφημιστική εταιρεία με πείρα στο κομμάτι των πωλήσεων.
Αρμοδιότητες
· Ηημερήσιος έλεγχος των πωλήσεων και ενημέρωηση του αντίστοιχου report
· Πλήρης γραμματιακή υποστήριξη στη Διοίκηση
· Έρευνα αγοράς εργασίας και ανταγωνισμού
· Σύνταξη και δημοσίευση αγγελιών
· Προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων για συνέντευξη
Προφίλ υποψήφιου/ας
· Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
· Οργανωτικές ικανότητες
· Άριστη χρήση Microsoft office
· Επικοινωνικές ικανότητες
Η εταιρεία προσφέρει
· Πλήρης εκπαίδευση
· Μισθό και ασφάλιση
· Άριστο εργασιακό περιβάλλον
· Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση businesshrdirector@outlook.com με τίτλο: “anergosjobs.com”