AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικό Παραγωγής και Συσκευασίας Φαρμάκων

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd: Ζητείται Προσωπικό Παραγωγής και Συσκευασίας Φαρμάκων – Λευκωσία

  • Να ακολουθείτε καθορισμένες διαδικασίες σχετικά με τις εργασίες γεμίσματος και συσκευασίας
    καθώς επίσης και για τις εργασίες καθαρισμού των συστημάτων ανάμιξης, μεταφοράς και γεμίσματος.
  • Να βοηθάτε στην αλλαγή των γραμμών παραγωγής ακολουθώντας τις Πρότυπες Τυποποιημένες Διαδικασίες (SOP).
  • Να αναγνωρίζετε και να αναφέρετε στον Υπεύθυνο Παραγωγής/Επόπτη και/ή στο τμήμα Μηχανολογίας οποιαδήποτε προβλήματα σχετίζονται με το προϊόν ή με ελαττωματικά συστήματα.

Η εταιρεία προσφέρει μηνιαίο μισθό, 13ο, Ταμείο Προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 20 μέρες άδεια το χρόνο, καλό εργασιακό περιβάλλον.

Email Address: hr@mundipharma.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS