AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ταμίες

Goody’s Burger House: Ζητούνται Ταμίες – Λεμεσός

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Πλήρης ή μερική απασχόληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: Διαχείριση συναλλαγών με πελάτες με χρήση ταμείων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Ευχάριστη προσωπικότητα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GOODYS BURGERHOUSE (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ: 70002625

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA