AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Δάσκαλος/ Δασκάλα

«Έξυπνα Κόλπα»: Ζητείται Δάσκαλος/ Δασκάλα – Λεμεσός

Tο Εκπαιδευτικό Κέντρο Μάθησης και Συγκέντρωσης για παιδιά Δημοτικού «Έξυπνα Κόλπα» επεκτείνει την ομάδα του και αναζητά προσοντούχο/α δάσκαλο/α.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Εξατομικευμένη διδασκαλία με δημιουργικό τρόπο (κιναισθητική, οπτικοποίηση)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης σε μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης
 • Διδασκαλία θεραπευτικών ασκήσεων βελτίωσης Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Βελτίωση της επίδοσης των μαθητών για απομνημόνευση πληροφοριών, συγκέντρωση και αυτόνομη εκτέλεση εργασιών
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και εξατομικευμένων πλάνων διδασκαλίας
 • Ενημέρωση και συνεργασία με την διεύθυνση του εκπαιδευτικού κέντρου για στοχοθεσία, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και αναλυτικού προγράμματος Μαθηματικών και Ελληνικών
 • Επικοινωνία και ενημέρωση προς τους γονείς των μαθητών

Προσόντα:

 • Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης/Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Ειδίκευση στις Μαθησιακές Δυσκολίες ή Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (Word, PPT, Teams, Outlook)
 • Διδακτική εμπειρία 2 ετών
 • Ικανότητα συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό, λήψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης/προτεραιοτήτων
 • Ευχάριστη επικοινωνία με μαθητές, γονείς και συναδέλφους

Ωράριο:

14:10-18:30 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Περιμένουμε με χαρά να λάβουμε το βιογραφικό σας σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά στο email mlp.edu.center@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com” και να ενταχθείτε στην ομάδα μας!

Ενημερώνουμε ότι μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν για συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA