AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Ξυλοτύμπου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Ξυλοτύμπου: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Η Σχολική Εφορεία Ξυλοτύμπου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Σχολικής Βοηθού Νηπιαγωγείου στο Α’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ξυλοτύμπου (Κλίμακα Ε2 του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού).

Για εξασφάλιση σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για οποιεσδήποτε πληροφορίες, να αποτείνεστε στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ξυλοτύμπου, οδός Ζαχαρία Σπύρου 100, 7510 Ξυλοτύμπου, τηλ. 24815610, κατά τις ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.

Οι αιτήσεις να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Ξυλοτύμπου και αφού τοποθετηθούν σε φάκελο στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «θέση Σχολικής Βοηθού Νηπιαγωγείου», να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Εφορείας, το αργότερο μέχρι τις 12 μ. την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS