AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς : Θέσεις εργασίας

Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς : Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Η Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς ζητά Σχολικούς Βοηθούς / Συνοδούς για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Ολοήμερο του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας που θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου 2022.

Ωράριο: 13:35-16:00 / δυόμιση (2 1/2) ώρες ημερησίως

Μισθός: €5,5978 την ώρα ακάθαρτα

Οι Σχολικοί Βοηθοί / Συνοδοί θα έχουν τις ιδίες υποχρεώσεις και καθήκοντα της πρωινής φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στη Σχολική Εφορεία Αγλαντζιάς στο 22333847.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS