AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959: Αγορά Υπηρεσιών

Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959: Αγορά Υπηρεσιών – Λευκωσία

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (Σ.Ι.Μ.Α.Ε) ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών ενός ατόμου για περίοδο 2 (δύο) ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 1 (ένα) έτος για το Μουσείο Αγώνος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ιστορία/ Αρχαιολογία/ Μουσειολογία/ Ελληνική Φιλολογία/ Πολιτιστική Διαχείριση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα γραφεία του Σ.Ι.Μ.Α.Ε (Λεωφ. Προδρόμου 40, Στρόβολος, τηλ. 22305001emailsimae@moec.gov.cy, Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ 8.00π.μ. μέχρι 12.00.μ από την 9/9/2022 μέχρι 30/9/22 συμπεριλαμβανομένης) στο οποίο αναφέρονται όλες οι
πληροφορίες για τη θέση.

 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι τις 12:00. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις μέσω συστημένου ταχυδρομείου στην οποία θα παρουσιάζεται η ημερομηνία αποστολής.

Αιτήσεις με το ταχυδρομείο στις οποίες η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι μεταγενέστερη της 30ης Σεπτεμβρίου
2022 θα τυγχάνουν άμεσης απόρριψης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS