AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Όμιλος Εταιρειών με έδρα την Λεμεσό, ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου

Βοηθός Λογιστηρίου

Προσόντα

  • Εμπειρία τουλάχιστο 2 χρόνων σε παρόμοια θέση
  • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση των λογισμικών προγραμμάτων excel & word
  • Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων, γνώση του E-SOFT Accounting Software θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετων προσόν
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, υπεύθυνο κι΄ευγενικό άτομο

Καθήκοντα

  • Καταχώρηση λογιστικών συναλλαγών, συμφιλιώσεις τραπεζών, πιστωτών και πελατών
  • Έλεγχος και παρακολούθηση λογαριασμών χρεωστών και πιστωτών
  • Καταχώρηση δηλώσεων Φ.Π.Α και άλλων συναφή
  • Ετοιμασία πληρωμών, έλεγχος και τήρηση συμφωνιών με προμηθευτές
  • Έκδοση τιμολογίων και αρχειοθέτηση

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν πλήρες βιογραφικό στο hr@remax.com.cy για Βοηθό Λογιστηρίου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA