AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα: Θέση Εργασίας

Καραϊσκάκειο Ίδρυμα: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Βοηθός Αρχείου Δοτών και Υποδοχής

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα ζητά να προσλάβει Βοηθό Αρχείου Δοτών για την εκτέλεση γραφειακών και άλλων εργασιών του τμήματος του Αρχείου Δοτών και της υποδοχής.

Υποχρεώσεις και Καθήκοντα

• Εκτελεί γραφειακές εργασίες, όπως να απαντά τηλέφωνα, την εξυπηρέτηση επισκεπτών, τη τήρηση αρχείων και η συντήρηση προμηθειών του τμήματος.

• Να βοηθά στις δραστηριότητες Αρχείου, όπως την εγγραφή δοτών, την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Αρχείου και του εργαστηρίου, την αναζήτηση και επικοινωνία με εθελοντές δότες, τη συλλογή και αποστολή δειγμάτων, τη παρακολούθηση και ενημέρωση των δοτών, όπως και άλλα γενικά και διοικητικά καθήκοντα Αρχείου Δοτών.

• Λήψη δειγμάτων και αιμοληψία

Προσόντα

• Πτυχίο Βιολογικών Επιστημών, ή Νοσηλευτικής ή συναφούς κλάδου.

• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σύνθεσης εκθέσεων και γραμματικής και για τις δύο γλώσσες)

• Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άριστη γνώση σε όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office (π.χ. MS Word, MS Excel, MS Power Point ) και τις εφαρμογές Google θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

• Γνώση τουρκικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

• Γνώση και εμπειρία αιμοληψίας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα

Δεξιότητες

• Εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

• Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα

• Αποτελεσματική επικοινωνία και ομαδική εργασία

• Εξαιρετικές δεξιότητες στην εξυπηρέτησης πελατών

• Ακεραιότητα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια

• Ικανότητα εργασίας σε δυναμικό περιβάλλον

Για να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας με τον κωδικό VACANCY01/2022-REG μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hrm@karaiskakkio.org.cy ή με φαξ στο 22772888 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Τζούλη Κιτρομηλίδου στο Τηλ: 22210850

 

Front-desk Registry Assistant – VACANCY01/2022-REG

Karaiskakio Foundation is looking to hire a front- desk Registry Assistant to perform administrative and clerical duties for effective office management in the Registry department.

Responsibilities and Duties

 • Clerical tasks such as answering phones, greeting visitors, responding to queries,  record keeping and supply maintenance
 • Assisting with registry activities such as donor recruitment, database maintenance, search and contacting of donors, sample collections and shipments, donor follow-ups and other general and registry administrative duties as needed.
 • Sample receiving and blood collection (phlebotomy)

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Biological Sciences, or Nursing, or related field.
 • Proficiency in Greek and in English languages, written and oral  (including rules of composition and grammar for both languages)
 • Proficiency in all Microsoft Office Applications (e.g. MS Word, MS Excel, MS Power Point ) and Google Applications will be advantageous
 • Knowledge of Turkish language will be advantageous
 • Knowledge and experience of Phlebotomy will be advantageous

Skills

 • Exceptional organization and time management skills
 • Positive and pleasant attitude
 • Effective communication and teamwork skills
 • Exceptional customer service skills
 • Integrity, reliability, accountability, and attention to detail
 • Ability to work in a dynamic environment

 

To apply please send your CV with the code VACANCY01/2022-REG by email to hrm@karaiskakkio.org.cy or by fax to 22772888 by the 11th of September 2022. For further information you may contact Ms Julie Kitromelidou at Tel: 22210850.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS