AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Διαχείρισης Κτηρίων και Πολυκατοικιών (μισθός €1.050 – €1.300)

Ζητείται Λειτουργός Διαχείρισης Κτηρίων και Πολυκατοικιών (μισθός €1.050 – €1.300) – Λευκωσία

Η εταιρεία Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών ΛΤΔ εργοδότης παροχής ίσων ευκαιριών λόγω επέκτασης των εργασιών της δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Λειτουργού διαχείρισης κτιρίων και πολυκατοικιών (Λειτουργός ΔΙΠΟΚ).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Διαχειρίζεται τις εισερχόμενες κλήσεις και email που αφορούν τα κτίρια και ενεργεί ανάλογα (εξυπηρέτηση πελάτη, καταγραφή μηνύματος, προώθηση μηνύματος στο κατάλληλο άτομο κλπ. )

 • Διαχειρίζεται το αρχείο με τα κτίρια και τις πολυκατοικίες

 • Συνεργάζεται με το τμήμα κατασκευών για να επιλύσει τεχνικά θέματα που αφορούν τα κτίρια

 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία προώθησης προσφοράς για διαχείριση

 • Συντονίζει και τηρεί τους φακέλους για τις προσφορές διαχείρισης που στέλνονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε hard copy

 • Επικοινωνεί με τους πελάτες και μεριμνά για την εξυπηρέτηση τους

 • Στέλνει προσφορές διαχείρισης καθώς και προσφορές σε περίπτωση βλαβών η συντηρήσεων

 • Ετοιμάζει και στέλνει επιστολές στα διάφορα κτίρια και πολυκατοικίες που διαχειρίζεται η εταιρεία

 • Ετοιμάζει τα κοινόχρηστα των κτιρίων και τα αποστέλλει με βάση τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα

 • Συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις πολυκατοικιών

 • Άλλα συναφή καθήκοντα

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή δίπλωμα σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών σχετικό με διαχείριση, διοίκηση η μάνατζμεντ

 • Εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί σαν επιπλέον προσόν

 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των ms office,  μέσων online επικοινωνίας, Autocad και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών

 • Εξοικείωση και άνεση με την τεχνολογία

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Κριτική σκέψη

Ο πρώτος μισθός θα κυμαίνεται από 1050 – 1300 ευρώ μικτά μηνιαίως και η εταιρεία παρέχει προοπτικές περαιτέρω επαγγελματικής ανέλιξης, ευκαιρίες περαιτέρω οικονομικής ανέλιξης καθώς και δραστηριότητες εξισορρόπησης της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή.

 Αιτήσεις με βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο hr@mhalloumas.com.cy με την ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ/2/2022

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS